Föreläsningar

Momento Consulting erbjuder:

Föreläsningar, information och seminarier inom området ergonomi innefattande bland annat genomgång av lagstiftning samt rekommendationer inom arbetsmiljöområdet, risk respektive skyddsfaktorer för undvikande av belastningssjukdomar inom arbetslivet samt frågor kring stress och dess koppling till belastningssjukdomar.

Momento Consulting erbjuder dessutom längre utbildningar (omfattande 3x1.5 timmar) i stresshantering, förflyttningsteknik samt avspänning/mental träning.
 

Momento Consulting