Välkommen till Momento Consulting
Vi erbjuder p?konsultativ basis företag lösningar som minimerar risk för arbetsrelaterade besvär hos datoranvändare. Vi analyserar kundens behov och anpassar arbetsplatsen efter individens specifika krav. Tjänster som erbjuds består av arbetsplatsanalyser och föreläsningar om ergonomi, vi säljer även datorprogrammet Momento.

Hämta nya övningar & uppgraderingar
Här kan du hämta hem övningar, f?ergonomitips och lägga upp ditt eget träningsprogram.

Momento Consulting